Safety First!

Een dag met veel beweging. De heer Sohl heeft aangegeven als scheidsrechter de 4 Havens Swim Dordrecht te gaan leiden. Daar zijn we erg blij mee, niet alleen omdat hij een zeer ervaren scheidsrechter is, maar ook omdat hij in het gehele voortraject ons heel veel kennis kan meegeven. Inmiddels begrijpen we dat ook de baanwaarneming in gang is gezet, dus op niet al te lange termijn weten we of de baan zal worden goedgekeurd.

Nadat de waarneming heeft plaatsgevonden en we een goedkeuring hebben gekregen voor wat de baan betreft, zal de eerste keer de bemonstering van het water plaatsvinden. Niet dat we verwachten dat dit een probleem is, maar voordat we alle paarden van stal hebben getrokken, willen we in ieder geval in de basis de zekerheid hebben dat het water veilig is. In alles geldt: Safety First!

Een van de zaken die geregeld moeten worden is het vervoer van de deelnemers en juryleden van de parkeerplaatsen naar de wedstrijdbaan en terug. Omdat het wedstrijdterrein midden in het centrum is gelegen, is parkeren een probleem. Daarvoor zoeken we een goede oplossing in de vorm van een pendeldienst.
Vandaag is er overleg geweest met een potentiële vervoerder. Deze stond niet onwelwillend tegenover het idee, de vraag is of het allemaal praktisch ook uitvoerbaar is. We hopen daar op korte termijn antwoord op te krijgen, dan kunnen we een afspraak maken om dit stukje te bespreken en wellicht rond te maken.

buy viagra
buy cialis
Onze foto's