Update

Er worden direkt ferme slagen gemaakt. Het concept veiligheidsplan ligt klaar, ter beoordeling aan de scheidsrechter, hoofd veiligheid, de gemeente, de reddingsbrigade en straks als aanhangsel bij de vergunningaanvraag. Een ieder kan zijn op- of aanmerkingen nog toevoegen, zodat een ieder veilig kan deelnemen. En dan maar hopen dat we het verder niet meer nodig hebben, omdat er geen gewonden vallen, het weer schitterend is en we gewoon allemaal weer veilig uit het water stappen!
buy viagra
buy cialis
Onze foto's